Prao

Praoveckor för åk 9 är v. 43 höstterminen 2023
Praoblankett HT 2023åk9.pdf (PDF, 45 KB)

Praoveckor för åk 8 är v. 16-17 vårterminen 2024
Praoblankett VT 2024åk8.pdf (PDF, 42 KB)

Syftet med PRAO, praktisk arbetslivsorientering, är att vi vill att eleverna ska:

  • förstå arbetslivets krav och villkor och hur dessa skiljer sig från skolans.
  • få inblick i livet som vuxen
  • få inblick i ett yrkesområde som han/hon funderar på att arbeta med eller studera till

Egen PRAO-plats
Kommunen tillhandahåller inga praoplatser. Vill ni föräldrar hjälpa till med att ordna praoplatser på era arbetsplatser ser vi på skolan det bara som positivt, men vill helst inte att eleverna är med de egna föräldrarna på deras arbeten. Kanske kan eleven vara på en annan avdelning eller med en kompis föräldrar?

Närvaro under PRAO
Närvaro förs under PRAO-perioden av arbetsgivaren. Eleven har rätt att få ett skriftligt omdöme av arbetsgivaren efter PRAO-periodens slut.
Om eleven behöver ta ledigt en hel dag, är det klassföreståndaren som beviljar detta.

Arbetstid
Skolan anser att det är rimligt att eleven arbetar högst 7 tim/dag.
(Ej före kl. 6.00 eller efter kl. 19.00)

Resor
Bussbiljetter ges till elever som har sin PRAO-plats 4 km eller mer från bostaden. Dessa delas ut på skolan före PRAO-periodens början.

Mat
Om det finns en skola belägen 1 km eller mindre från PRAO-platsen äter eleven på skolan och får matkuponger från SYV. Ligger PRAO-platsen mer än 1 km från en skola, och eleven inte blir erbjuden mat på PRAO-platsen, får eleven i efterhand 30kr/dag i matersättningen. Blankett finns i skolan.

 

 

Uppdaterad: