SYV

Studie-och yrkesvägledare

Marie Halvarsson
marie.halvarsson@uppsala.se

Studie- och yrkesvägledning

Jag heter Marie Halvarsson och jag är studie- och yrkesvägledare (SYV) på Ärentunaskolan.
• På skolan: måndagar, tisdagar och torsdagar
• Telefon: 018 - 727 13 67 alt. 076 - 772 18 84
• E-post. marie.halvarsson@uppsala.se
Välkommen att kontakta mig när du har frågor kring studie- och yrkesvägledning.
Mitt arbete fokuserar till största delen på att på att förbereda eleverna i klass nio inför kommande studie- och yrkesval. Alla nior erbjuds ett enskilt samtal med studie- och yrkesvägledaren under sista läsåret. 

 

Under höstterminen deltar jag med information i samband med föräldramöte för åk 9 den 10/10 2019.

TIDPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2019-2020

Gymnasiemässan 2019
Fyrishov: 14 november

Gymnasievalet 2020
Ordinarie val: 21 januari – 15 februari
Preliminärt antagningsbesked: april
Omvalsperiod: 29 april – 15 maj
Slutligt antagningsbesked: 1 juli
Sista dag att svara på slutligt antagningsbesked: 24 juli

Idrottsliga val
15 oktober 2019: sista dag att söka RIG golf och NIU friidrott i Uppsala
1 december 2019: sista dag att söka RIG och NIU (övriga idrotter) i Uppsala
10 februari 2020: sista dag att söka LIU i Uppsala
(OBS! Andra sökdatum kan gälla i andra kommuner

 

 

Länkar:

Hitta gymnasieprogram här

Dexter: gymnasievalet.uppsala.se

Idrott och studier i Uppsala:  http://www.uppland.rf.se/Idrottochstudier/

 

Uppdaterad: