SYV

Studie- och yrkesvägledning

Jag heter Marie Halvarsson och jag är studie- och yrkesvägledare (SYV) på Ärentunaskolan.
• På skolan: måndagar, tisdagar och torsdagar
• Telefon: 018 - 727 13 67 alt. 076 - 772 18 84
• E-post. marie.halvarsson@uppsala.se
Välkommen att kontakta mig när du har frågor kring studie- och yrkesvägledning.
Mitt arbete fokuserar till största delen på att på att förbereda eleverna i klass nio inför kommande studie- och yrkesval. Alla nior erbjuds ett enskilt samtal med studie- och yrkesvägledaren under sista läsåret. 

Under höstterminen deltar jag med information i samband med föräldramöte för åk 9 den 4/10 kl. 18.00-19.30.

 

 

Ansökningstider till gymnasiet 2019

22 januari – 15 februari 2018

 

Länkar

Länk till gymnasiekatalogen 

 

 

Gymnasievalet, Uppsala kommun www.uppsala.se/syv
Gymnasieinfo, mer om programmen www.gymnasieinfo.se
LIU, NIU & RIG, mer om idrott på gymnasiet http://www.rf.se/Distrikt/upplandsidrottsforbund/Idrottochstudier/

2 september 2016