SYV

Studie-och yrkesvägledare

Marie Halvarsson
marie.halvarsson@uppsala.se

Studie- och yrkesvägledning

Jag heter Marie Halvarsson och jag är studie- och yrkesvägledare (SYV) på Ärentunaskolan.


• På skolan: måndagar, tisdagar och torsdagar
• Telefon: 018 - 727 13 67 alt. 076 - 772 18 84
• E-post. marie.halvarsson@uppsala.se


Välkommen att kontakta mig när du har frågor kring studie- och yrkesvägledning.
Mitt arbete fokuserar till största delen på att på att förbereda eleverna i klass nio inför kommande studie- och yrkesval. Alla nior erbjuds ett enskilt samtal med studie- och yrkesvägledaren under sista läsåret. 

 

Information om gymnasievalet finns här:

ditt-gymnasieval-2021.pdf (PDF, 1 MB)

Gymnasieskolornas planerade informationstillfällen,"öppet hus-tider" hittar du här:

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/hitta-och-ansok/hitta-gymnasieutbildningar-och-skolor/oppethus-gymnasieskola/ 

 

 

 

TIDPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2020-2021

Gymnasiemässan 2020
5 november i digital form  

Gymnasievalet 2021
Ordinarie val: 21 januari – 15 februari
Preliminärt antagningsbesked: april
Omvalsperiod: 29 april – 15 maj
Slutligt antagningsbesked: 1 juli
Sista dag att svara på slutligt antagningsbesked: 14 juli 

Idrottsliga val
15 oktober 2020: sista dag att söka RIG golf och NIU friidrott i Uppsala
1 december 2020: sista dag att söka RIG och NIU (övriga idrotter) i Uppsala
15 februari 2021: sista dag att söka LIU i Uppsala
(OBS! Andra sökdatum kan gälla i andra kommuner) 

Länkar:

Gymnasiekatalogen online:
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/hitta-och-ansok/hitta-gymnasieutbildningar-och-skolor


Idrott och studier i Uppsala: 

https://www.rfsisu.se/Uppland/Viarbetarmed/Idrottochstudier/ 

 

Uppdaterad: