SYV

SYV

Marie Halvarsson

Studie- och yrkesvägledning

Jag heter Marie Halvarsson och jag är studie- och yrkesvägledare (SYV) på Ärentunaskolan.
• På skolan: måndagar, tisdagar och torsdagar
• Telefon: 018 - 727 13 67 alt. 076 - 772 18 84
• E-post. marie.halvarsson@uppsala.se
Välkommen att kontakta mig när du har frågor kring studie- och yrkesvägledning.
Mitt arbete fokuserar till största delen på att på att förbereda eleverna i klass nio inför kommande studie- och yrkesval. Alla nior erbjuds ett enskilt samtal med studie- och yrkesvägledaren under sista läsåret. 

 

Under höstterminen deltar jag med information i samband med föräldramöte för åk 9 den 4/10 kl. 18.00-19.30.

 

TIDPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2018-2019

Mer info finns under Verksamheter /Gymnasievalet 2019

Gymnasiemässan 2018

Fyrishov: 15 november

 

Gymnasievalet 2019

Ordinarie val: 21 januari – 15 februari

Preliminärt antagningsbesked: april

Omvalsperiod: 29 april – 15 maj

Slutligt antagningsbesked: 1 juli

Sista dag att svara på slutligt antagningsbesked: 24 juli

 

Idrottsliga val

15 oktober 2018: sista dag att söka RIG golf och NIU friidrott i Uppsala

1 december 2018: sista dag att söka RIG och NIU (övriga idrotter) i Uppsala

10 februari 2019: sista dag att söka LIU i Uppsala

(OBS! Andra sökdatum kan gälla i andra kommuner)

 

Länkar:

Dexter: gymnasievalet.uppsala.se
NIU (Uppsala): igunet.se/ansokan/niu
LIU (Uppsala): igunet.se/ansokan/liu

 

 

Uppdaterad: