Läsårsdata

 

Vårterminen 2018
Vårterminen 2018 börjar tisdag 9 januari och slutar tisdag 12 juni.

Gymnasieskolans årskurs 3 och gymnasiesärskolans årskurs 4 har skolavslutning tisdag 5 juni.

Lovdagar
sportlov: måndag 19 februari–fredag 23 februari
påsklov: fredag 30 mars–fredag 6 april
måndag 30 april–tisdag 1 maj
kristi himmelfärdshelgen 10–11 maj
nationaldagen onsdag 6 juni


Höstterminen 2018
Höstterminen 2018 börjar måndag 20 augusti och slutar torsdag 20 december.

Lovdagar
fredag 28 september
höstlov: måndag 29 oktober–fredag 2 november


Vårterminen 2019
Vårterminen 2019 börjar tisdag 8 januari och slutar onsdag 12 juni.

Gymnasieskolans årskurs 3 och gymnasiesärskolans årskurs 4 har skolavslutning onsdag 5 juni.

Lovdagar
sportlov: måndag 18 februari–fredag 22 februari
påsklov: måndag 15 april–måndag 22 april
tisdag 30 april–onsdag 1 maj
kristi himmelfärdshelgen: 30–31 maj
nationaldagen torsdag 6 juni och fredag 7 juni

Läsårstider för grundskola hittar du här

4 december 2015