När barnet är sjukt

Läs Smittskyddsenhetens broschyr "När barnet är sjukt" (PDF, 139 KB) här.

Bra råd till föräldrar om barns vardagssjuklighet och om
andra sjukdomar.

Uppdaterad: