Om läxor och prov

Information om läxor och prov
Eleverna skall ha max två prov per vecka. Omfattande prov kan delas upp i två delar, men räknas då som ett prov. Läxförhör räknas inte som prov.
I kalendariet skall framgå vilket område provet gäller och vilka sidor, eller motsvarande, som omfattas. Provet ska ligga i kalendariet i god tid så att eleverna hinner förbereda sig. Provtillfället bör planeras in i samråd med elevena. 

För läxor skriver vi antingen vilka sidor (alt a) som berörs eller när läxan delas ut (alt b). I det senare fallet är det elevens ansvar att skriva/dokumentera läxans innehåll, så att du som vårdnadshavare vet vad som gäller. Läraren väljer själv om hen vill koppla ytterligare information, exempelvis glosor, till kalendariet.

Exempel:
Prov i geografi "Människor och miljö" s. 459-479. Kom ihåg! Instuderingsuppgifter och stencil om megastäder. För kunskapskrav och centralt innehåll, se terminsplaneringen för geografi, åk 9, på hemsidan.
Läxa i matematik. Alt a: Geometri. uppgift 36-42 Alt b: Uppgiften delas ut på tisdagens lektion

Uppdaterad: