Skolsköterska

Skolsköterska

Jenny Widenberg

Jag heter Jenny Widenberg .

Jag är på skolan varje dag.

Du kan även nå mig på telefon och via e-post. 
Du kan även besöka mig på min mottagning som finns mitt emot personalrummet. Gå in vid den stora entrén i huvudbyggnaden, gå framåt lite snett till höger, förbi den stora stenen och genom dörrarna in i korridoren.

Mottagningen finns direkt till vänster när du passerat dörrarna.

Välkommen!

Öppen mottagning
Du är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör dig och din hälsa. Självklart kan du som förälder också kontakta mig vid frågor eller om du vill att jag ska träffa ditt barn. Jag hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.
Jag har öppen mottagning varje dag kl. 08.20-09.00.

Ibland kan jag vara upptagen eller iväg på annat såsom utbildning, möte, vaccinationshjälp på annan skola. Lämna då ett meddelande via e-post eller på telefonsvararen så kontaktar jag dig så snart jag kan.

Hälsobesök och vaccination
Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer.
Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet.(se basprogram). Vid hälsobesöket i 7:an ges eleven möjlighet att prata om sin egen hälsa. Områden som berörs är fysisk och psykisk hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete, trivsel i skolan samt ANT (alkohol, narkotika, tobak). Vid hälsobesöket erbjuds även ryggundersökning, synundersökning och mätning av längd och vikt.

Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram. (Läs mer om vaccinationer på www.uppsala.se)

EHT och EHM
Skolsköterskan ingår också i skolans Elevhälsoteam (EHT) som träffas varje vecka och resonerar både i övergripande elevhälsoarbete och enskilda elevhälsofrågor. Vid elevhälsomöten (EHM) deltar vårdnadshavare, barn, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan.

Uppdaterad: