Skolsköterska

Skolsköterska

Jenny Widenberg
jenny.widenberg@uppsala.se

Under läsåret 2019/2020 jobbar Jenny Widenberg som skolsköterska på Ärentunaskolan, 

Ni kan kontakta mig på 073-0956723 eller maila på

jenny.widenberg@uppsala.se

Du är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör dig och din hälsa. Självklart kan du som förälder också ta kontakt vid frågor. 

Jag hjälper till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Ibland kan jag vara upptagen eller iväg på annat såsom utbildning, möte, vaccinationshjälp på annan skola. Lämna då ett meddelande via e-post eller på telefonsvararen så kontaktar jag dig så snart vi kan.

Hälsobesök och vaccination
Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer.
Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet.(se basprogram). Vid hälsobesöket i 7:an ges eleven möjlighet att prata om sin egen hälsa. Områden som berörs är fysisk och psykisk hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete, trivsel i skolan samt ANT (alkohol, narkotika, tobak). Vid hälsobesöket erbjuds även ryggundersökning, synundersökning och mätning av längd och vikt.

Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram. (Läs mer om vaccinationer på www.uppsala.se)

EHT och EHM
Skolsköterskan ingår också i skolans Elevhälsoteam (EHT) som träffas varje vecka och resonerar både i övergripande elevhälsoarbete och enskilda elevhälsofrågor. Vid elevhälsomöten (EHM) deltar vårdnadshavare, barn, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan.

Uppdaterad: