IT på skolan

IT på Ärentunaskolan

Alla elever i åk 7, 8 & 9 på Ärentunaskolan erbjuds skoldator som ska användas för skolarbete. Vi erbjuder också laddskåp till elever i åk 8 & 9 för möjlighet att ladda sina datorer under kvällar, helger och lov. Datorerna får tas med hem.
Våra laddskåp är personliga och delas ut i början av läsåret.
elever i åk 7 har ännu inga laddskåp utan datorerna får tas med hem för laddning.

IT-stöd
På skolan erbjuds IT-stöd för att hjälpa elever med olika program som finns på skolans datorer.

Vad gör jag om något hänt min dator eller mitt laddskåp?

Om datorn eller laddskåpet är skadat eller på annat sätt inte fungerar som det ska ska detta meddelas snarast till IT-ansvarig . Det kan göras muntligen,  via epost eller Teams.

Vad kan Du göra själv? Instruktionsfilm för felsökning

 

 

 

Robert Sjulander

Klf. 9G/ Elevassistent/IT
robert.sjulander@uppsala.se
Uppdaterad: