TobaksfriDuo

Tobaksfri Duo är en framgångsrik konkret metod vars syfte är att förebygga tobaksbruk bland ungdomar. I Uppland startade det som ett projekt hos Hälsoäventyret och vi på Ärentunaskolan har haft förmånen att vara med sedan läsåret 2010/2011.

Tobaksfri Duo innebär att man i åk 6 skriver ett kontrakt med en rökfri vuxen. Det kan vara t.ex. en förälder, släkting eller lärare. Med kontraktet förbinder man sig att avstå från alla typer av tobaksvaror och genom att skriva under förbindelsen deltar man automatiskt i en utlottning per termin av bl.a. presentkort och biocheckar. Varje termin får man förnya sitt kontrakt för att få delta i lotteriet.

Läs mer om tobaksfri skoltid på Figges resa

Uppdaterad: