Ledning, elevhälsa och administration

Maria Norelius

Bitr. rektor

Skoladministratör

Maria Persson Brändén

Skoladministratör

Anders Fredlund

Kurator

Birgitta Rylander

Skolsköterska

Jenny Widenberg

Vaktmästare

David Wennberg
2 oktober 2015