Ledigheter

Ledighet för elev:

"Skolarbetet bygger på att eleverna finns i skolan den tid undervisningen pågår. Vi vill därför att du som vårdnadshavare planerar för att semester och annan ledighet som inbegriper ditt barn infaller på elevernas lov.

Möjlighet till extra ledighet finns enligt gällande bestämmelser om synnerliga skäl finns, men ges restriktivt. I skollagen anges att skolan under vissa omständigheter kan "bevilja kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas." (Skollagens 7 kap). Skolledningen beviljar inte ledighet för elever de datum nationella prov genomförs.

Ledighetsansökningar skall lämnas in i god tid. Kontakta gärna skolledningen innan ni bokar en eventuell utlandsresa, om ni är osäkra på hur er ledighetsansökan kommer att bedömas."

Ledighetsansökan finns under Blanketter

Uppdaterad: