Om Ärentunaskolan

Ärentunaskolan - det självklara valet!

 Ärentunaskolan är en grundskola för årskurs 7 - 9 belägen i Storvreta, en dryg mil norr om Uppsala. Skolan har cirka 525 elever och cirka 60 personal. Skolan ligger nära Storvreta centrum, naturnära och med utsikt över Fyrisån. I anslutning till skolan ligger två sporthallar samt en fin konstgräsplan.
 Ärentunaskolan har en stabil personalgrupp med god sammanhållning och andelen behöriga lärare är mycket hög. Skolan har ett välfungerande elevhälsoteam och en bra beredskap att möta elever med särskilda behov.

Skolan är indelad i arbetslag som kan arbeta ämnesövergripande och som har ett ansvar kring elevens hela skolsituation. Ämneslagen har till uppgift att bedriva och utveckla undervisningen mot ökat kunskapsinhämtande och högre resultat. Alla på skolan har ett gemensamt ansvar för att eleverna känner sig trygga och når målen.

Skolan har ett nära samarbete med områdets F-6 skolor vars elever i stor utsträckning väljer Ärentunaskolan när de går vidare till högstadiet. Dessa infattar Storvretaskolan, Pluggparadiset, Vattholmaskolan och Skyttorpsskola. Elever i åk6 på dessa skolor har from ht-21 även vissa ämnen på Ärentunaskolan. Moderna språk, teknik och hem-och konsumentkunskap läser åk6 på Ärentunaskolan.
Ärentunaskolan står inför en omfattande renovering av bl a ventilation och ytskikt. Med anledning härav monterades en modullänga med sex klassrum upp på skolområdet. Fyra av klassrummen används idag av Storvretaskolan och de återstående två av Ärentunaskolan. Planer finns på en andra våning på modulenheten för att lösa en framtida evakuering av Ärentunaskolans lokaler.

Datortillgången är bra på Ärentunaskolan. Åk8 och åk9 har 1:1 med egna moderna, säkra laddskåp. Åk7 har även de egna datorer, dock inga laddskåp i nuet. I varje klassrum finns en Active Board.

 På Ärentunaskolan skapar vi tillsammans en skola där trygghet, lust att lära och glädje präglar verksamheten. Vi arbetar varje dag för att alla ska lyckas.

Våra värdeord Lärande, Omtanke, Ansvar, Engagemang innefattar till stor del vad Ärentunaskolan står för.

vardeord.JPG