Om Ärentunaskolan

Ärentunaskolan - det självklara valet!

På Ärentunaskolan skapar vi tillsammans en skola där trygghet, lust att lära och glädje präglar verksamheten. Vi har 620 elever från årskurs 6-9, och vi arbetar varje dag för att alla skall lyckas.

 Vi hoppas att dina år hos oss skall vara en positiv tid av lärande och personlig utveckling tillsammans med kamrater och personal här på Ärentunaskolan.