Om Ärentunaskolan

Ärentunaskolan - det självklara valet!

På Ärentunaskolan skapar vi tillsammans en skola där trygghet, lust att lära och glädje präglar verksamheten. Vi har 570 elever från årskurs 6-9, och vi arbetar varje dag för att alla skall lyckas.

På Ärentunaskolan sätter eleverna upp personliga betygsmål i alla ämnen, och lärarna återkopplar kontinuerligt hur eleverna ligger till i förhållande till sina mål. Alla klasser har en värdegrundslektion varje vecka där vi på olika sätt arbetar med trivsel, trygghet och hur vi fungerar tillsamman – i skolan och i samhället utanför.

Vi hoppas att dina år hos oss skall vara en positiv tid av lärande och personlig utveckling tillsammans med kamrater och personal här på Ärentunaskolan.