Ersättningspolicy

Ersättning för förlorat material eller förstörd egendom.

Det ligger i allas intresse att vi är aktsamma om skolans material så att vi kan lägga resurserna på rätt saker. Vår policy är att skador och förluster skall ersättas. Ersättningen skall alltid stå i proportion till det som skadats/förkommit, och graden av oaktsamhet kan också komma att vägas in. Med stigande ålder förväntas våra elever ta ett större ansvar. Skolan polisanmäler grövre förstörelse.

Om en elev med flit förstört skolans inventarier/läromedel eller varit oaktsam om dessa skall klassföreståndare meddela vårdnadshavare. Faktura skickas till vårdnadshavare av expeditionen.

 

 

Uppdaterad: