Mobilpolicy

Nya regler för mobiler i skolan.

Ärentunaskolan är nu en mobilfri skola. Detta innebär att eleverna lämnar ifrån sig mobilerna till sin lärare vid första lektionen och får tillbaka den vid sista lektionen av den lärare som de då har. Alternativt lämna mobilen hemma, mobilen skall ej synas under dagen. Skolan provade detta till viss del förra året och det fungerade så pass bra att vi nu gör det i alla årskurser.

Resultatet från förra året visade att kränkningar och påhopp genom sociala medier minskade. Det kommer dock att finnas undantag för elever med särskilda anpassningar där mobilen är ett hjälpmedel för deras skolgång.

Samma regler för hela skolan

  • Lämna in mobilen vid första lektionen
  • Hämta mobilen efter sista lektionen hos den lärare du har då.
  • Telefoner skall ej synas under dagen
  • Påföljd som andra regler dvs först tillsägelse, vid upprepade regelbrott kontaktas vårdnadshavare. Om beteendet inte förbättras kallas vårdnadshavare till skolan
  • Undantag för elever med anpassning. Anpassningen skall framgå i Unikum efter beslut i arbetslag eller EHM

 

Uppdaterad: