Vårterminen 2023

Vårterminen börjar 10/1 kl.8:30.

Klasserna börjar då i sina hemklassrum tillsammans med mentorer.

13 december 2022