Ansökan skolskjuts ht18

Växelvisboende, farlig skolväg eller funktionshinder?

 

Växelvisboende, trafiksäkerhet, funktionshinder

För elever med växelvisboende och elever med trafik farlig väg ska vårdnadshavarna lämna in ny ansökan för varje läsår.

Det är viktigt att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan.

Antagningsenheten -Skolskjuts vill ha in ansökan för läsåret 2018/2019 senast 31 mars 2018 för att kunna garantera att eventuellt busskort kommer före skolstarten.

Elever med funktionshinder ska styrka funktionsnedsättningen med relevant utlåtande vid varje ansökningstillfälle.

Ansökningsblankett hittar du på deras hemsida.

 

19 mars 2018