Anmälan till modersmål

Viktiga datum

Läs mer på Uppsalas hemsida Enheten för flerspråkighet  

 

OBS! Elever som redan läser modersmål och ska gå kvar på samma skola till nästa läsår behöver inte anmälas igen.

17 april 2024