Vårterminen 2021

Välkomna tillbaka 12 januari

Välkomna tillbaka till Ärentunaskolan och vårterminen 2021.

Eleverna börjar tis 12 jan.
8.20- 8.35 samlas eleverna för information och klassråd med klf. 

11 januari 2021