Utvecklingssamtal åk 7 & 8

22 och 24 oktober är det utvecklingssamtal för åk 7 & 8.
Eleverna i åk7 och 8 slutar kl. 12.00 dessa dagar.

18 oktober 2019