Utv.samtal åk9 och åk6 27-28/1

Mån 27 samt  tisdag 28/1 är det utvecklingsamtal för åk 6 och 9 på eftermiddagarna. Dessa dagar slutar elever i dessa årskurser kl. 12.00. 

För elever som åker skolskjuts kommer skolbibloiteket vara öppet för de som vill vara där tills första bussen går 13.45.

17 januari 2020