Skolval 2018

Besked om placering 1-12 mars
Under perioden 1-12 mars kan vårdnadshavare logga in i eBarnUngdom och se vilken skola deras barn har fått plats på. De ser beskedet under "Mina ärenden". Placeringsbeskedet skickas också per post till barnets hemadress.

Omval 14–26 mars
Om vårdnadshavare vill ändra sitt skolval eller inte är nöjda med den skolplacering de har fått kan de göra ett omval under perioden 14–26 mars.

Mer information om skolvalet
Se www.uppsala.se

Vid frågor, kontakta antagningsenheten.
Telefon: 0771-727001, telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
E-post: skolval@uppsala.se

 

20 december 2017