Skolstart 20/8!

Välkommen till läsåret 2018-2019.

Första skolveckan

Måndag: Skolstart 8.20. Åk6 samlas vid entrén och möts där av sina klassföreståndare.
Alla har klasstid med klassföreståndare fram till kl 10. Sexorna är med klf. hela dagen. Alla elever slutar kl 13.30.

Tisdag: Åk 6 Gemensam samling med klass och klf 8.20 – 8.30, därefter enligt schema. Sexorna återsamlas kl 13.15 i sitt hemklassrum.
Alla elever slutar kl 13.30.

Onsdag – fredag: Gemensam samling med klass och klf 8.20 – 8.30 för sexorna, därefter enligt schema. Övriga årskurser enligt schema.
Alla elever slutar kl 13.30 på onsdag. 
Torsdag och fredag slutar alla enligt schema.


Torsdag 23/8: Föräldramöte för åk 6, 7 och 8, kl 18-19.30

 

15 augusti 2018