Skolstart mån 17/8

Information om första skoldagen

Må 17/8

 

Åk 6: kl. 8.20-13.30.
K
lasserna samlas upp av sina klassföreståndare direkt på morgonen 08.20. Klf är med klassen hela dagen. Alla slutar 13.30

 

Åk 7 – 9: kl. 8.30-13.30 
Klassråd med klf. direkt på morgonen 08.30.
Efter kl.10 gäller schemat fram till kl. 13.30. Då slutar samtliga klasser.

12 augusti 2020