Skolskjutsansökan

Dags att ansöka om skolskjuts

Om du har särskilda skäl, som till exempel:
växelvis boende, funktionshinder eller en särskilt svår trafiksituation längs din skolväg, kan du ansöka om skolskjuts.
Det kan vara linjetrafik, taxi eller specialfordon.
Ansökan gäller för ett läsår i taget.

-Ansökan för läsår 2017/2018 ska vara Antagningsenheten Skolskjuts tillhanda senast 31 Mars 2017.

-Mer information samt Ansökan finner du på
-Uppsala Kommuns hemsida:
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola/

Frågor? Kontakta Antagningsenheten Skolskjuts:

Telefon: 018-727 08 00
Telefontid: Måndag-Torsdag kl 9.30-11.30
Epostadress: antagning.skolskjuts@uppsala.se

24 januari 2017