Renovering av Ärentunaskolan

Nu har renoveringen av Ärentunaskolan börjat.

Nu är renoveringen påbörjad på Ärentunaskolan. Den beräknas pågå VT24 till  HT26.

Vi kommer att lägga ut information om bygget här på skolans hemsida, så man kan följa utvecklingen. Det är en stor renovering som kommer att påverka många, men vi ser alla fram emot den nya skolan som som kommer  att, bit för bit, växa fram.

Till Renoveringssidan

14 juni 2024