Nationellt prov åk9

Nationellt prov i  NO för åk 9 fredag 15 april

Tid: 8.20-9.45, 10.00-10.50, 11.10-11.40.
Lektioner enl. schema from 12.30-12.55 beroende på schema.

11 april 2016