Mietek Groscher besöker åk9

Mietek Groscher är en av de få förintelseöverlevare som fortfarande föreläser om sina erfarenheter. Han har sedan många besökt oss årligen och berättat sin historia för år 9.

Föreläsning i församlingshemmet på förmiddagen. 
Efter lunch vidtar  frågestund med Mietek som brukar pågå i runt 1 ½ timme.

22 mars 2016