Lucia 13/12

13/12
Lucia kl. 08.30-09.00 Arbetslag AF, B + 8E och 9E
Lucia kl.09.30-10.00 Arbetslag C, D + 6E , 7E och FBK

Fika i hemklassrummen före eller efter luciatåget. 

7 december 2017