Lucia

13/12 i matsalen

Kl. 08.30- 09.00 åk 6 och 9
Kl. 09.30-10.00 åk 7 och 8
Fika i klassrummen då man inte är i matsalen.
Lektioner från kl. 10.00.

29 november 2018