Läxläsningshjälp


Från och med måndag nästa vecka finns det möjlighet för alla elever att få läxhjälp i biblioteket mellan kl. 14.30-16.30.Skolan har startat ett samarbete med lärarutbildningen på Uppsala universitet, tre lärarstudenter kommer att finnas på plats i biblioteket för att hjälpa de elever som vill med läxläsning.

Detta projekt kommer att fortsätta hela höstterminen för att sen utvärderas. Vecka 39 och 41 är läxläsningen inställd pga
studenternas skolarbeten på universitetet.

22 september 2016