Läsår 2019-2020

Välkomna till skolstart 19/8! Klicka för mer info.

Alla elever börjar höstterminen 19 augusti kl. 8.20.

Åk 6 samlas vid entrén där klassföreståndare möter upp. 
Måndag19/8: Eleverna i åk6 är tillsammans med klassföreståndare hela måndagen. Dagen slutar 13.30.

Tisdag -torsdag: åk 6 börjar 8.20 i sina hemklassrum med klassföreståndare i 10 minuter. Sedan går de efter sitt schema till 13.20. Sista tio minuterna avslutas i hemklassrummet igen med klassföreståndare. Dagarna avslutas 13.30.
Fredag : åk6 går efter schema hela dagen, men börjar och avslutar med klassföreståndartid i 10 minuter som föregående dagar. 

 

Årskurser 7-9 går till sina respektive hemklassrum/enheter på måndag 19/8 kl. 8.20 där de träffar klassföreståndare till 9.45. 
Schema som vanligt från kl. 10.00.
Måndag -torsdag: eleverna slutar 13.30.

Fredag: enl. schema

Varmt välkomna!

8 augusti 2019