Informationsmöte 16/1

Välkommen till Ärentunaskolans informationsmöte

Torsdagen den 16/1 2020 kl 18.00-20.00

Vi välkomnar elever och föräldrar i blivande årskurs 6 att under kvällen träffa vår personal och skolledning. Ni kommer också att i mindre grupper få se er omkring i våra fina lokaler och få ta del av vår undervisning.

Kunskap, trygghet och miljö
På Ärentunaskolan arbetar varje elev mot tydliga kunskapsmål och lärarna ger eleven och vårdnadshavarna information om hur eleven ligger till i alla ämnen, bl a via Unikum. Vårt uppdrag är att våra elever skall vara väl förberedda inför gymnasiet och ha fina betyg så att de kan fortsätta på det program de önskar. Undervisningen präglas av såväl tydliga mål och ramar, som modern teknik och inspirerande arbetssätt, allt för att skapa en trygg och utmanande lärandemiljö där våra elever får utveckla kunskaper och förmågor.

Mer information om vår skola hittar du på http://www.arentunaskolan.uppsala.se. Har du frågor redan nu går det bra att höra av sig till vår expedition på
018-727 77 75/66.

Skolval
Enligt beslut från Uppsala kommun måste alla vårdnadshavare göra ett aktivt skolval i Uppsala kommun e-barn. Valet görs under januari månad.
Webbadressen dit är: www.ebarnungdom.uppsala.se. Du går in på fliken "Förskoleklass/grundskola" och väljer fram skola att byta till.
Notera att båda vårdnadshavarna måste göra ett val.

Väl mött på Ärentunaskolan torsdagen den 16 januari kl. 18.00!
Föräldrar och elever från Vattholma och Skyttorp samlas först i vår matsal. Besökare från övriga skolor kommer till stora entrén där personal visar vart ni ska gå.

Välkomna till Ärentunaskolan - Det självklara valet!

Jonas Olsson, rektor & Maria Norelius, biträdande rektor

 

 

9 januari 2020