Info ang. snöoväder

Nu är det vinter och det kan bli problem med vinterväglag.
Tänk på att ha nya reflexer på barnen så att de syns i vintermörkret.
Vid oväder eller halka kan Du själv skaffa information genom att lyssna på Radio Uppland på
morgonen för att få den senaste trafikinformationen. Där får Du till exempel information om
bussbolagen har beslutat att ställa in någon busstur.
Även på Upplands Lokaltrafiks hemsida www.ul.se kan man söka information.
Tänk på att det vid svårare oväder kan ta tid att få alla vägar farbara. Om bussen blir inställd
och Du väljer att själv skjutsa ditt barn till skolan får Du även räkna med att eventuellt hämta
ditt barn vid skoldagens slut.
Kontakta skolan eller Upplands Lokaltrafik för information om när skolskjutsarna kan
återupptas.
Föräldrarna har ansvaret för eleven på dennes väg från hemmet till skolan eller till dess eleven
stigit på skolskjutsen. Föräldrarna ansvarar även för att elev kommer i tid till morgonskjutsen
till skolan. Om elev missar skolskjutsen har föräldrarna ansvaret för att eleven kommer till
skolan.
Föräldrarna skall på morgonen anses aktivt ha överlämnat ansvaret till kommunen när elev
stiger på skolskjuts eller när elev på överenskommen tid kommer till skolan. Efter skolans slut
skall kommunen anses aktivt ha överlämnat ansvaret till föräldrarna när eleven på
överenskommen tid går från skolan eller när elev stiger av skolskjuts.
Med vänlig hälsning
Antagningsenheten skolskjuts

28 mars 2023