Gymnasieval 2018

Söktid för omvalet har ändrats till 24/4-15/5.

Du hittar information om alla utbildningar på www.uppsala.se/gymnasieantagning

Du kan söka till gymnasiet mellan 22 januari och 15 februari 2018.
Söktid för omvalet har ändrats till 24/4-15/5. 

Du hittar även information under länken SYV under Elevhälsa.

18 januari 2018