Föräldramöten

ÅK 7, 8 och 9

 

Föräldramöten på Ärentunaskolan

Ärentunaskolan vill bjuda in alla vårdnadshavare på föräldramöte. Ni kommer att få träffa skolledning, elevhälsoteam och mentorer för era barn. Ni kommer också att få träffa andra vårdnadshavare i era barns klass.

Varje föräldramöte har information som är särskilt riktad till den årskurs som ditt barn går i.

Föräldramöte åk 7. Datum: 29e augusti kl.18.00

Samling och information från skolledning och ungdomsjour i Ärentunaskolans matsal, därefter möten i respektive hemklassrum. 

Föräldramöte åk 8. Datum: 31:a augusti kl.18.00

Samling och information från skolledning och ungdomsjour i Ärentunaskolans matsal och därefter möte i respektive hemklassrum. 

Några klasser har annat datum för föräldramöte som då är meddelat, men alla vårdnadshavare är välkomna att lyssna på ungdomsjouren klockan 18:00 i matsalen.

Föräldramöte åk 9. Datum: 5:e september kl.18.00

Samling och information från skolledning och information kring gymnasieval i Ärentunaskolans matsal och därefter möte i respektive hemklassrum. 

Välkomna!

23 augusti 2023