Föräldramöten Ärentunaskolan

Ärentunaskolan bjuder in till föräldramöten enl följande:

Åk7 6/9 kl. 18.00-19.30

Åk8 7/9 kl. 18.00-19.30

Åk9 8/9 kl. 18.00-19.30

Vi startar i matsalen för en gemensam inledning. Sedan fortsätter mötet klassvis tillsammans med mentorerna i respektive hemklassrum.


Hjärtligt välkomna!

 

23 augusti 2022