Fjärrundervisning åk8 och 9

Fjärrundervisning för åk 8 och åk 9 varannan dag fr o m vecka 4 på Ärentunaskolan.


Hej!
Efter regeringens senaste beslut om ökade möjligheter till fjärrundervisning på högstadiet har vi tillsammans med grundskolans ledning kommit fram till att vi from nästa vecka måndag den 25/1, och därefter under vecka 4 och vecka 5 kommer att låta åk 8 och åk 9 alternera och vara hemma och arbeta. Vi väljer att göra detta för att minska trängseln på skolan och därigenom även förebygga smittspridning genom att antalet i elever blir färre i skolans korridorer, övriga gemensamma ytor samt i matsal.
Grunden för skoldagen är att eleverna följer sitt ordinarie schema med sina lärare och får lektioner i Teams. Klasserna kan även få uppgifter via UNIKUM. Vi kommer också att servera lunch till alla som vill under den här perioden.

Torsdag 21/1 har vi en halv studiedag för att planera inför fjärrundervisningen. Alla skolans elever slutar då kl. 13. Elever vars buss går hem kl.13.45 får stanna på skolan tills det är dags för bussavfärd.


Fjärrundervisning vecka 4 och 5:
Vecka 4:
År 9: 25/1, 27/1, 29/1
År 8: 26/1, 28/1
Vecka 5:
År 9: 2/2, 4/2
År 8: 1/2, 3/2, 5/2
För att möjliggöra fjärrundervisning i åk 8 kommer vi att under den här veckan dela ut datorer till eleverna så att alla får varsin. Viktigt att veta är att man måsta ha loggat in i skolan för att kunna logga in hemma.


Elever som har stödbehov och elever som får stöd på Studion kommer att få arbeta i skolan även de dagar då klassen har fjärrundervisning.
Eleverna har rätt till sin lunch och för att skolrestaurangen ska kunna organisera det behöver vi få veta vilka elever som är intresserade av att få en matlåda med sig hem. Om ditt barn ska ta hem en matlåda ber vi att ni anmäler det till någon utav klassföreståndarna så snart som möjligt. Matlådan kommer att kunna hämtas dagen före klassen har sin fjärrundervisningsdag. Vi återkommer med plats och tid för utdelning av matlåda.


Information kommer fortlöpande att ges via Unikum under den här perioden. Välkomna att höra av er, till undervisande lärare eller till oss, om ni undrar över något.
Med vänliga hälsningar
Camilla Rektor och Maria Biträdande rektor

20 januari 2021