Danskväll för åk8 17/3

Grand Finale för Skapande skolas Danslustprojekt för åk8!
Kl.19.00–21.30. Åk 8 klf. närvarar hela kvällen.

 

7 mars 2016