Covidinformation

Det är av största vikt att ni anmäler till skolan om ert barn eller någon i familjen testat positivt för Covid-19. Skicka ett mejl till mentor och rektor där det framgår vilken elev och klass det gäller.

14 januari 2022