Besökskväll för bliv. åk6 18/1

Elever och föräldrar är välkomna till Ärentunaskolan på besök 
onsdagen 18/1 2017 kl: 18.00-20.00.

Ni får under kvällen träffa vår personal samt skolledning och ni kommer att i mindre grupper få möjlighet att se er omkring i våra fina lokaler för att få en inblick i vår verksamhet.


Väl mött på Ärentunaskolan 18/1 kl. 18.00.
Vid stora entrén kommer personal att visa vart ni ska gå.
Vi bjuder på frukt under kvällen.

Skolvalet är öppet 11-31 januari 2017.
Läs mer på www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/skolval

21 december 2016