Avslutning 9/6

Skolavslutning vårterminen 2023

10.15 samling för alla i hemklassrummen
10.45 avslutning utomhus för alla elever. Anhöriga är välkomna att närvara utomhus.

4 maj 2023