Avslutning 9/6

Tisdag 9/6:
Åk 6 - 8 har avslutning i sina hemrum tillsammans med klassföreståndare kl. 8.20—9.45. Bussarna går kl. 10 från skolans parkering.

Åk 9 har avslutning på eftermiddagen.
Observera att det inte går några skolbussar mitt på dagen för åk 9. Eleverna får ta sig till skolan med ordinarie transporter eller finna egna lösningar. Avslutningslunch med tre rätter för åk 9 och personal börjar kl. 12.30. Klasserna sitter, var för sig, utspridda i enheterna. Vi i personalen hjälps åt med dukning, servering m.m. Anmäl dig på lista i personalrummet till lunchen! Ca 14.15 avslutas tiden på Ärentunaskolan tillsammans med klassföreståndare i klassrummet. Bussar hem går kl. 15.00 från skolans parkering.

29 maj 2020