Avslutning 18/12

God Jul och Gott Nytt År!

Fredag 18/12 är det avslutning på skolan. 

Elevena samlas 08.20- 09.45 i sina klassrum tillsammans med klassföreståndare.
Bussar (och taxi) går från skolan kl. 10.00.

14 december 2020