Ärentunaskolan vinnare!

Två skolor visar vägen för hur länets skolor ska bli tobaksfria.

Ärentunaskolan i Uppsala och Potentia Education i Håbo är vinnare i tävlingen ”HEJ DÅ TOBAK på vår skola.” I morgon den 31 maj, på den internationella tobaksfria dagen, tar skolorna emot vinstcheckarna på 10 000 kronor vardera.

Med tävlingen HEJ DÅ TOBAK ville Länsstyrelsen i Uppsala län och landstingets verksamhet Hälsoäventyret få fler skolor motiverade att arbeta aktivt för en tobaksfri skola. Ärentunaskolan i Uppsala och Potentia Education i Håbo tog hem priset därför att de har kommit en bra bit i det tobaksförebyggande arbetet och inkluderat både skolledning och andra vuxna samt på ett bra sätt fångat upp elevernas egna perspektiv på frågan.

¬– Skolans elever är de största vinnarna, för att de får ett bra skolklimat. Att må bra är en viktig del för att klara skolans kunskapsmål, säger Carina Hesse Bolin, ansvarig för Hälsoäventyret.

Elever och lärare på plats tisdagen den 31 maj
Den internationella tobaksfria dagen uppmärksammas i Uppsala med seminariet ”Tobaksfri skoltid – varför och hur?” Representanter för skolorna samt elever finns på plats för att informera om sitt tobaksförebyggande arbete. En ny handlingsplan för tobaksfri skoltid kommer också att presenteras. Handlingsplanen är en del i länets strategi för att nå jämlik hälsa för barn och unga. Den har tagits fram av landstingets verksamhet Hälsoäventyret, länsstyrelsen och regionförbundet, i samverkan med länets kommuner, Yrkesföreningar mot tobak och Barnombudsmannen i Uppsala.

31 maj 2016