ÄrentunaGames 9/6

ÄrentunaGames Onsdag 9/6:

Åk 6 - 7: Kl. 8.20 – 9.50 Klassföreståndartid med bl.a. städning av klassrum, grupprum, planering av avslutningen på tisdagen, lekar och mys.

Kl. 10.10 – 11.20 Klasskamper (Ärentuna Games) tillsammans med klassföreståndare.

Kl. 11.30 Lättare lunch tillsammans med klassföreståndare. Därefter avslutas dagen. 

Åk 8 - 9: Kl. 8.30 – 9.30 Klasskamper (Ärentuna Games) tillsammans med klassföreståndare.

Kl. 9.40 - 11 Klassföreståndartid med bl a städning av klassrum, grupprum m.m.

Kl. 11 Lättare lunch tillsammans med klassföreståndare. Därefter avslutas dagen.

21 maj 2021