ÄrentunaGames 8/6

Ärentuna games
onsdag 8 juni 2016                                                  Åk 6, 7, 8, 9

Klassföreståndarna följer klassen hela dagen och organiserar klassens tävlingar. Hela programmet för dagen sker i ett flöde, om en aktivitet tar kortare tid än tänkt tidigareläggs nästa aktivitet.

8.20 SAMLING KLASSRUM

8.45 KANOTRACE PÅ FYRISÅN– Kanoter hyrs av Lyckebokyrkan

 • Klasslag (2 pojkar + 2 flickor i kanoten)
 • Årskursvisa heat, bästa kanot till final. Starordning Åk 8, 7, 6, 9.
 • Final: Bästa 6:a, 7:a, 8:a, 9:a + Lärarlag (Wild Card)
 • Bana: ca 400 m runt en boj
 • Regler: Högerregel i banan
                Ej ramma annan kanot (diskad)
                Flytväst är obligatorisk, ta med egna om ni har
 • Livräddningsbåt finns
 • Vandringspris + godispriser

10.15 KLASSKAMP – klasstävling årskursvis

KLASSKAMP

Klasserna möts inom varje årskurs. GODISPRISER till bästa klass i varje åk.

Tid: 10.15–11.15

Plats:  Åk 6 Konstgräset till vänster från skolan
            Åk 7 Gräsytan mot ån till vänster från skolan
            Åk 8 Gräsytan mot ån till höger från skolan
            Åk 9 Konstgräset till höger

Grenar – grunden är att hela klassen skall delta hela tiden på varje station.

 1. Frisbee kastas mellan två led. Vid fångad frisbee 1 poäng. Totaltid 3 minuter.
  markera med två konor ett avstånd 6-8meter

 

 1. Stafettlöpning mellan 2 led. Vid godkänd växling 1 poäng. Totaltid 3 minuter.
  markera med två konor ett avstånd 20 meter

 

 1. Fotbollspass mellan 2 led. Vid pass genom häcken 1 poäng. Totaltid 3 minuter.
  markera med 4 konor ett avstånd 4 meter och häck emellan

 

 1. Limbo under gummiband på tre nivåer. Första minuten på högsta nivån, andra minuten på mellersta nivån, sista minuten på lägsta nivån. En poäng för varje korrekt passering under ribban. Bröstet ska vara mot ribban vid passeringen. Springer runt en kon före och efter ribban.

 

 1. Triangelrugby, rulla/kasta rugbybollen till triangeln av rockringar. Poäng enligt bild:

Klassen står på led, alla turas om under 3 minuter. Markera ett avstånd 2 meter från rockringarna med en kon.

 

 1. Långhopprep, 6st hoppar (3 flickor och 3 pojkar) samtidigt. Så många hopp som möjligt under 3 minuter. 2 andra elever snor hopprepet. Godkänt hopp endast då alla 6 personerna hoppar samtidigt.

 

11.15 Lunch klassvis utomhus eller i klassrummet

12.00 VOLLEYBOLLMATCH utomhus
Ett pojk- och flicklag från åk 9 möter lärarna. 10 spelare/lag. Från varje nia tas 2 pojkar och 2 flickor ut. Detta på grund av att vi inte har haft någon volleybollturnering i år.

13.00 KLASSTAFETT (klasslag + lärarlag) Startordning åk 8, 7, 6, 9
11 elever per klass (blandat pojkar och flickor)

 • snurrpinne 10 varv (1 pers)
 • ryggsäck, en person på ryggen (2 pers)
 • hopprep 50 st (1)
 • glasslåda, mage mot mage (2)
 • driva boll (1)
 • skottkärra (2)
 • hoppa, boll mellan knäna (1)
 • äta upp ett kex och vissla (1)

Årskursvis heat. Final bästa 6:a, 7:a, 8:a, 9:a + Lärarlag

31 maj 2016