Anmälan modersmål ht18

Anmälan senast 15/6.

Nya elever som vill läsa modersmål ht18.

Anmälan ska vara Enheten för Flerspråkighet tillhanda senast 15/6.
Fyll i blanketten och lämna till skolans expedition senast 14/5. Blankett hittar du här.

De som redan läser modersmål och är kvar på skolan behöver inte göra någon ny anmälan.

20 mars 2018