Vårterminen 2020

Vårterminen börjar för eleverna torsdagen 9/1 kl. 08.20.

Lärarna börjar tisdagen 7/1.

20 december 2019