Lässtudion

Lässtudion

På Ärentunaskolan erbjuder vi olika typer av stöd.
I Lässtudion arbetar Cecilia Alexandersson och hon erbjuder specialundervisning för elever som av olika anledningar har läs- och skrivsvårigheter. Undervisningen bygger på modern forskning om läsförståelse, strategier och språkutvecklande metoder. Eleverna erbjuds både enskild riktad läsinlärning och lästräning i grupp.


Ärentunaskolan har ett avtal med Inläsningstjänst. Inläsningstjänst är ett digitalt verktyg där eleven kan få sina läromedel upplästa. Tjänsten kan användas både på dator och som app på en smartphone. I Lässtudion kan eleverna även få hjälp med Inläsningstjänst och digitala verktyg.


Cecilia genomför även läs- och skrivkartläggningar inför logopediska utredningar, t.ex. dyslexi, dyskalkyli samt språkstörning.

Cecilia Alexandersson

Spec./dyslexi Studion 6-7
cecilia.alexandersson@skola.uppsala.se
Uppdaterad: