KiVa

Vi är en KiVa-skola!

Ärentunaskolan har börjat arbeta med antimobbningprogrammet KIVA
Från och med detta läsår kommer Ärentunaskolan vara en "KiVa-skola" eftersom vårt trygghetsarbete till stor del kommer att utformas enligt KiVa-programmet. Det är en evidensbaserad metod mot mobbning som utvecklats i Finland, och som flera skolor i kommunen nu börjar arbeta efter. KiVa passar mycket bra in i det upplägg som vi haft sedan tidigare på Ärentunaskolan, eftersom det dels är ett förebyggande arbete med särskilda lektioner som vi genomför på värdegrundslektionerna, dels är en modell för samtal och utredning när en mobbningsliknande situation uppstått.

Vill du veta mer kan du läsa på programmets hemsida:

http://www.kivaprogram.net/sweden 

Uppdaterad: