Gymnasievalet 2019

Dags att söka till gymnasiet?

Du hittar information om alla utbildningar och hur du gör för att söka på www.uppsala.se/gymnasieantagning

Du kan söka till gymnasiet mellan 22 januari och 15 februari 2019.
 
Länk till Gymnasiekatalogen

Du hittar även information under länken SYV under Elevhälsa.

TIDPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2018-2019

Gymnasiemässan 2018
Fyrishov: 15 november

Gymnasievalet 2019
Ordinarie val: 21 januari – 15 februari
Preliminärt antagningsbesked: april
Omvalsperiod: 29 april – 15 maj

Slutligt antagningsbesked: 1 juli
Sista dag att svara på slutligt antagningsbesked: 24 juli

Idrottsliga val
15 oktober 2018: sista dag att söka RIG golf och NIU friidrott i Uppsala
1 december 2018: sista dag att söka RIG och NIU (övriga idrotter) i Uppsala
10 februari 2019: sista dag att söka LIU i Uppsala
(OBS! Andra sökdatum kan gälla i andra kommuner)

Länkar:

Dexter: gymnasievalet.uppsala.se
NIU (Uppsala): igunet.se/ansokan/niu
LIU (Uppsala): igunet.se/ansokan/liu

 

Uppdaterad: